Nasze Ostromice piękne są, dumne są, nasze są....
Nasze Ostromice piękne są, dumne są, nasze są....

Informacje

UCHWAŁA ZEBRANIA WIEJSKIEGO SOŁECTWA OSTROMICE Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2011r. W SPRAWIE USTALENIA HERBU I FLAGI SOŁECTWA OSTROMICE. Mieszkańcy sołectwa Ostromice, działając na podstawie statutu sołectwa Ostromice, stanowiący załącznik Nr 17 do uchwały Nr XXXI/194/96 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 kwietnia 1996r. postanawiają co następuje : 1. Ustanowić herb i flagę sołectwa Ostromice według wizerunku stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. 2. Herb i flaga będzie używana w czasie różnych uroczystości w sołectwie Ostromice, oraz sołectwo będzie stosowało herb i flagę w czasie reprezentowania się na zewnątrz w czasie uroczystości regionalnych i okazjonalnych. 3. Wykonywanie uchwały powierza się Sołtysowi i Radzie Sołeckiej w Ostromicach. Załączniki: 1. Wizerunek herbu i flagi Ostromic z opisem. 2. Protokół z zebrania wiejskiego z dnia 15.09.2011r. 3. Lista obecności na zebraniu wiejskim w dniu 15.09.2011r.
flaga i herb sołectwa Ostromice - (herb dwustronny)

Druga strona herbu Ostromic

(Wolin, Kamień, Szczecin, Polska)

to jest jego patriotyczno-historyczno-geograficzna identyfikacja,

- Wolin - stolica gminy

- Kamień-Pom. - stolica powiatu

- Szczecin - stolica województwa

- Polska - godło narodowe.

 

Każdy kto spojrzy na nasz herb, wie gdzie znajdują się Ostromice

( a nie mamy się czego wstydzić).

 

( moim zdaniem taką identyfikację powinny posiadać wszystkie herby wiejskie-sołeckie)

Bocian - to jest polski ptak,

Bocian - to Ostromic znak,

Nasz,  bo jest biało-czerwony,

Trochę czarnym przyprószony.

Nowo odmalowany kościół w Ostromicach - 19.09.2015. (Odpust)

"Ostromiczanie" 
Koło Wiejskie

data założenia 14.01.2014.

(stowarzyszenie zwykłe)

NIP  9860240151

Regon  321490079

Bank Spółdzielczy Wolin

45 9393 0000 0018 1640 2000 0010

Nasze młode trzy bociany - 2014.
Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Ryszard Mierzicki